Αρθροπλαστική ισχίου

Αρθροπλαστική ισχίου

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥ

To ισχίο είναι μια απλή άρθρωση με μία στρογγυλή κεφαλή και μια υποδοχή. Σε κανονική κατάσταση η άρθρωση δουλεύει κανονικά και κινείται η κεφαλή μέσα στην υποδοχή της χωρίς πόνο. Σε περιπτώσεις όμως όπως οστεοαρθρίτιδας, ατυχήματος, ή άλλης καταπόνησης διαταράσσεται η σωστή λειτουργία της άρθρωσης. Αυτό προκαλεί πόνο, μυική αδυναμία, και περιορισμένη κίνηση. Για βελτίωση των συνθηκών ζωής του ανθρώπου που πάσχει και συνέχεια των καθημερινών του ασχολιών χωρίς πόνο απο την άρθρωσή του, προχωρούμε σε αντικατάσταση των αρθρώσεων με τεράστια επιτυχία!

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τις αρθροπλαστικές αυτές είναι απόλυτα ασφαλή και δεν φθείρονται!!!

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα οτι οι μέθοδοι Aρθροπλαστικής Ισχίου και Εξατομικευμένης Αρθροπλαστικής Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας – MIS είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος, αφενός για λιγότερη καταπόνηση των οστών στο μέλλον αλλά κυριότερα για την αποκατάσταση της ηρεμίας και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο κ. Γάκης ξεκίνησε προ 12ετίας την ελάχιστη επεμβατική του ισχίου ( M.I.S ) αμέσως μετά το 2003 χρησιμοποιώντας την οπίσθια προσπέλαση η οποία είναι η πιο διεθνώς καταξιωμένη σε σχέση με όλες τις άλλες προσπελάσεις. Στα μεγάλα κέντρα της Αμερικής που θέλουν να έχουν άριστα αποτελέσματα χρησιμοποιείται η οπίσθια προσπέλαση και σε συνδυασμό με την M.I.S τεχνική και εργαλεία έχει τις λιγότερες επιπλοκές αιμορραγία και τη γρηγορότερη κινητοποίηση.

Οι προσπελάσεις A.L.M.I.S και A.M.I.S υστερούν σε αποθεραπεία και ελευθερία βάδισης αμέσως μετά το χειρουργείο. Επίσης ο χρόνος του χειρουργείου αλλά και η πολυπλοκότητα των εργαλείων τις κάνουν ιδιαίτερα χρονοβόρες και πιο τραυματικές. Απόδειξη σε αυτό είναι ο μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο. Το 85% των ασθενών εξέρχονται 24 ώρες μετά το χειρουργείο που έχει ο χειρουργημένος ασθενής με ελάχιστη επεμβατική χειρουργική με οπίσθια προσπέλαση όπως και η ελευθερία βάδισης αμέσως μετά απ’το χειρουργείο 3-4 ώρες μετά χωρίς Π ή πατερίτσες. Επιπλέον η αμεσότητα στην οπίσθια προσπέλαση και η πολύ καλή οπτική που προσδίδει έχει σαν αποτέλεσμα ο χρόνος του χειρουργείου να μειώνεται στα 25 λεπτά και η απώλεια αίματος κυμαίνεται στα 200-300 ml. Η τελική αποκατάσταση τα χειρουργικής τομής δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά.Γίνεται πάντα με πλαστική χωρίς χρήση εξωτερικών ραμμάτων ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστο.

Περισσότερα Άρθρα

Share:

Επικοινωνήστε

To site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ορθή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.