Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου
Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου
Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου

Η ρήξη Χιαστού Συνδέσμου είναι η βίαιη διακοπή της συνέχειας του συνδέσμου, κυρίως  λόγω έντονης στροφής του γόνατος, με συνέπεια ο σύνδεσμος κόβεται. Κάτι τέτοιο, εκτός του ότι προκαλεί άμεση αστάθεια γόνατος, μπορεί να οδηγήσει σε μια πληθώρα από βλάβες, όπως χονδροπάθεια, ρήξη μηνίσκου και αρθρίτιδα γόνατος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ανατομία του γόνατος. Το τελευταίο διαθέτει 2 συνδέσμους σε χιαστή διάταξη: τον Πρόσθιο Χιαστό Σύνδεσμο και τον Οπίσθιο Χιαστό Σύνδεσμο. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την κάμψη του γόνατος, ενώ το σταθεροποιούν από προσθοπίσθιες δυνάμεις. Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος και ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, ενώνουν επίσης το μηριαίο οστό με το κνημιαίο στην άρθρωση του γόνατος. Τι συμβαίνει λοιπόν στη περίπτωση ρήξης τους; 

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου (Προσθιου)

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, βρίσκεται στην οπίσθια πλευρά του μηριαίου οστού και καταφύεται στο μέσον του άνω τμήματος της κνήμης. Σταθεροποιεί το γόνατο περιορίζοντας την πρόσθια ολίσθηση της κνήμης και τη στροφή.

Αίτια Ρήξης Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ο μηχανισμός κάκωσης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, αναφέρεται συνήθως σε μια ισχυρή και απότομη στροφική δύναμη. Για παράδειγμα, η απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ενός ποδοσφαιριστή, η οποία ακολουθείται από αιφνίδιο δυνατό πόνο στο γόνατο, πχ στο αποκαλούμενο «pivot», με το οποίο ένας παίκτης επιχειρεί να αλλάξει κατεύθυνση.

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΡΉΞΗΣ ΠΡΌΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ​

Κατά τη Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου (πρόσθιου) ενδέχεται να ακουστεί ήχος όπως «κρακ» ή «ποπ», ενώ το γόνατο παρουσιάζει αστάθεια.  Συνήθως, το πρήξιμο είναι πολύ έντονο και εμφανίζεται μέσα σε λίγες ώρες από την κάκωση. Το 60% των τραυματισμών γόνατος που απευθύνονται στα επείγοντα με οίδημα, έχουν κάκωση Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου. Το  συνηθέστερο σύμπτωμα της υπολειτουργίας του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, είναι η αστάθεια.

Αντιμετώπιση – Θεραπεία Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Αν υπάρχει υποψία κάκωσης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, η παραπομπή σε εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό είναι απαραίτητη. Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι καθοριστική στη μείωση του  οιδήματος και στη βελτίωση του εύρους της κίνησης με τη κατάλληλη φυσιοθεραπευτική αγωγή. Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η μαγνητική τομογραφία για την περαιτέρω εκτίμηση της άρθρωσης του γόνατος και των βλαβών – κακώσεων. Μάλιστα, συχνά βλέπουμε το «οστικό οίδημα» (bone bruising) από την καταπόνηση των οστών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μερικές ρήξεις ενδέχεται να επουλωθούν μερικώς, αλλά συνήθως ο σύνδεσμος έχει υποστεί μεγάλη τάση, γι αυτό και μετά από τη μερική ρήξη είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει η ολική ρήξη συνδέσμου.

Επιπλέον, συγχρόνως με την κάκωση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, ενδέχεται να συνυπάρχει τραυματισμός και άλλων χόνδρων και συνδέσμων του γόνατος, με συνηθέστερη τη ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου και του έσω ή και έξω μηνίσκου, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη αστάθεια και «κλείδωμα» της άρθρωσης του γόνατος. 

Παρόλα αυτά, η ρήξη Χιαστού Συνδέσμου (Πρόσθιου) δεν απαιτεί πάντα Χειρουργική αντιμετώπιση – Αρθροσκόπηση. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από κλινική εξέταση, διαγνωστικές εξετάσεις και συζήτηση με τον ασθενή και αφού ληφθούν υπόψη ο βαθμός και η έκταση της ρήξεως του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, τα συμπτώματα του ασθενούς (αστάθεια- πόνος- μείωση κίνησης ή «κλείδωμα» του γόνατος), η ηλικία και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και προσδοκίες του. Η αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου, προστατεύει το μηνίσκο από περαιτέρω βλάβη και μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης οστεοαρθρίτιδας τα επόμενα χρόνια.

Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος αποτελεί τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο  σύνδεσμο του γόνατος. Προσφύεται στο πίσω μέρος της κνήμης και καταφύεται στο πρόσθιο τμήμα του μηριαίου οστού εντός του γονάτου, ενώ σταθεροποιεί την κνήμη από οπίσθια ολίσθηση.

Αίτια & Συμπτώματα Ρήξης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Συνήθως, μεμονωμένες κακώσεις Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου συμβαίνουν όταν η κνήμη εξαναγκαστεί σε οπίσθια ολίσθηση, ενώ το γόνατο είναι λυγισμένο. Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός κάκωσης σήμερα, είναι από άμεσο χτύπημα από το ταμπλό του αυτοκινήτου, σε τροχαίο πχ ατύχημα. Επιπλέον, κακώσεις του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως μια πτώση ή ένα tackle που πιέζει βίαια την κνήμη προς τα πίσω. Τα συμπτώματα είναι έντονος πόνος, οίδημα και αστάθεια.

Αντιμετώπιση – Θεραπεία ρήξης Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Υπάρχουν τρεις βαθμοί κάκωσης ανάλογα της σοβαρότητας ενός τραυματισμού. Οι περισσότερες μεμονωμένες κακώσεις είναι 1ου βαθμού. Οι κακώσεις 3ου βαθμού  συνδέονται με βλάβη στην οπισθοπλάγια γωνία και είναι πολύ πιο σοβαρές. Τέτοιες κακώσεις συνήθως καταλήγουν σε αστάθεια του γόνατος και πρέπει να εκτιμηθούν από χειρούργο ορθοπεδικό με εξειδίκευση στο γόνατο.

Οι μεμονωμένες κακώσεις 1ου βαθμού σπανίως οδηγούν σε αστάθεια, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης, μακροπρόθεσμα, οστεοαρθρίτιδας στο μέσο και στο επιγονατιδομηριαίο διαμέρισμα. Η χειρουργική αποκατάσταση του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου δεν φαίνεται να συμβάλει στη μείωση αυτού του κινδύνου.

Αντιθέτως, η φυσικοθεραπεία βοηθάει, καθώς συμβάλει στην αποκατάσταση της μυϊκής δύναμης και ιδίως ο δυνατός τετρακέφαλος, είναι ζωτικής σημασίας σε γόνατο με δυσλειτουργία Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να διαταθούν και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι περιφερειακά του γόνατος ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου. Η αστάθεια τότε μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. 

Οι συνδυαστικοί τραυματισμοί του οπίσθιου χιαστού και της οπισθοπλάγιας γωνίας, κατά βάση απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση. Μια τέτοια επέμβαση είναι ιδιαίτερα απαιτητική, εξαιτίας του ότι τα βασικά νεύρα και αγγεία του άκρου βρίσκονται κοντά στην περιοχή του χειρουργείου και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αυτών των δομών. Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση από εξειδικευμένο χειρουργό ορθοπεδικό είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την καλύτερη δυνατή μετεγχειρητική αποκατάσταση και ανάρρωση.

Χρόνος Ανάρρωσης & Αποκατάστασης ύστερα από Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου

Ο χρόνος ανάρρωσης και αποκατάστασης ύστερα από Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου Πρόσθιου ή Οπίσθιου εξαρτάται από το βαθμό ρήξης και κάκωσης τόσο του χιαστού, όσο και πιθανόν άλλων συνδέσμων ή στοιχείων της άρθρωσης, καθώς και από τη μέθοδο επέμβασης που θα επιλεχθεί. Σήμερα, χρησιμοποιούνται μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας και ταχείας ανάρρωσης (fast track) και ως εκ τούτου ο ασθενής ξεπερνά άμεσα το άγχος και τη ταλαιπωρία μιας επέμβασης, ενώ η αποκατάστασή του και η επιστροφή στην πρωτύτερη κατάσταση πραγματοποιούνται συντομότερα. 

Κόστος – Τιμή Ρήξης Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου – Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Το κόστος ενός χειρουργείου για την αποκατάσταση της ρήξης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου ή του Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου , εξαρτάται από το βαθμό ρήξης και κάκωσης τόσο του χιαστού, όσο και άλλων συνδέσμων της άρθρωσης, καθώς και από το νοσηλευτικό ίδρυμα που θα επιλεγεί, τη μέθοδο επέμβασης που θα χρησιμοποιηθεί, το ταμείο (δημόσιο ή ιδιωτική ασφάλεια) κλπ. Ο ασθενής οφείλει να συζητήσει εκτενέστερα και να συναποφασίσει με τον ορθοπεδικό του, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα.