Αρθροπλαστική Ώμου
Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου
Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστική Ώμου

Η άρθρωση του ώμου έχει τη μεγαλύτερη κινητικότητα στο ανθρώπινο σώμα, όμως  η χρόνια κατάποση της περιοχή ή κάποιος τραυματισμός μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας. Αυτή προκαλεί και τη φθορά της περιοχής με αποτέλεσμα να υπάρχει πόνος και δυσκολία στο εύρος των κινήσεων. Αν και η αντικατάσταση ώμου δεν είναι τόσο συχνή επιλογή, όσο οι αντικαταστάσεις στις αρθρώσεις του γονάτου και του ισχίου, είναι μία άριστη λύση για την οριστική ανακούφιση από τον πόνο, όταν οι άλλες μέθοδοι δεν λειτουργούν πια. Η αρθροπλαστική ώμου είναι μία επέμβαση όπου έχει ως στόχο τη μείωση του πόνου στις αρθρώσεις του ώμου με την αντικατάσταση των φθαρμένων σημείων με συμβατά εμφυτεύματα.

Ποιες παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν στην αρθροπλαστική ώμου;

Υπάρχουν αρκετές παθήσεις που ως αποτέλεσμα έχουν τη μερική αναπηρία του ώμου. Τέτοιες παθήσεις είναι:

  • Η οστεοαρθρίτιδα
  • Η ρευματοειδής αρθρίτιδα 
  • Η μετα-τραυματική αρθρίτιδα

Η αντικατάστασή του ώμου αποτελεί το τελευταίο βήμα στο δρόμο προς την ανάρρωση και την επαναφορά του ασθενούς σε μια καθημερινότητα χωρίς πόνο. Η διαδικασία αυτής της αντικατάστασης ονομάζεται αρθροπλαστική, ένα εξαιρετικό επίτευγμα της ορθοπεδικής μιας και δίνει τη δυνατότητα της αλλαγής της φθαρμένης άρθρωσης με ένα υψηλής ποιότητας εμφύτευμα όπου είναι πλήρως συμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα ώμου;

Η οστεοαρθρίτιδα του ώμου είναι μία πάθηση όπου σταδιακά προκαλεί φθορά του χόνδρου στην άρθρωση. Χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο και όσο προχωράει υπάρχει δυσκολία στις κινήσεις. Ανά περιπτώσεις, η φλεγμονή μπορεί να είναι τόσο επώδυνη όπου ο ασθενής δεν μπορεί ούτε να κοιμηθεί το βράδυ. Έτσι επηρεάζει κάθε κομμάτι της καθημερινότητάς του, ακόμα και την ανάγκη για ξεκούραση.

Αρθροπλαστική Ώμου

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι αρθροπλαστικής ώμου;

Αρχικά έχουμε την ολική αρθροπλαστική ώμου, η συγκεκριμένη επέμβαση χρησιμοποιείται για την αντικατάστασης ολόκληρης της άρθρωσης με ανθεκτικό, συμβατό εμφύτευμα. Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται η ολική αντικατάσταση τότε προχωρούμε στην ημιαρθροπλαστική που περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός μέρους της άρθρωσης. Τέλος, σε περίπτωση ανεπάρκειας της φυσιολογικής ανατομίας προχωρούμε σε ανάστροφη ολική αρθροπλαστική.

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ώμου;

Ως ολική αρθροπλαστική ώμου ονομάζουμε τη χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της αρθρικής επιφάνειας του ώμου με εμφύτευμα. Το εμφύτευμα είναι πλήρως συμβατό με τον ασθενή έτσι ώστε μετά την επέμβαση να έχουμε αποκατάσταση του ώμου και εξάλειψη του πόνου. Χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας υλικά και μεγάλης αντοχής έτσι ώστε το εμφύτευμα να αντέχει για χρόνια όπως θα άντεχε και η φυσική άρθρωση. 

Πότε χρειάζεται να κάνω ολική αρθροπλαστική ώμου;

Η επίπτωση της αρθρίτιδας του ώμου μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη της ολικής αρθροπλαστικής ώμου. Εκτός από την αρθρίτιδα, άλλοι τραυματισμοί, παθήσεις καθώς και παλιές επεμβάσεις μπορεί να είναι λόγοι για να χρειάζεται διόρθωση της περιοχής με την αρθροπλαστική. 

Όταν έχουν αποτύχει άλλες θεραπείες, με αποτέλεσμα ο πόνος και η αδυναμία της κίνησης να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά του ασθενή, η ολική αρθροπλαστική μπορεί να δώσει αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του ώμου.

Είμαι ο κατάλληλος ασθενής για την ολική αρθροπλαστική ώμου;

Αν εμφανίζεται συμπτώματα και η καθημερινότητα είναι επώδυνη μπορούμε να βοηθήσουμε αφού διαπιστωθεί η ρίζα του προβλήματος μετά από μία σειρά εξετάσεων. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Ευάγγελος Γάκης, με εμπειρία χρόνων σε επεμβάσεις αρθροπλαστικής, μπορεί να αξιολογήσει και να κρίνει για την αναγκαιότητα της επέμβασης ανάλογα με το ιστορικό και τη διάγνωση μετά από κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ακτινογραφίες η και τομογραφίες(αξονικές ή μαγνητικές) όπου θα δώσουν μία πλήρη εικόνα του ώμου και της γύρω περιοχής έτσι ώστε να μπορέσει να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της αρθρίτιδας.

Μετά τη διάγνωση, η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες. Ο χειρουργός προχωρεί στην αντικατάσταση της άρθρωσης με το εμφύτευμα και στη συνέχεια διεξάγει τον έλεγχο της ευθυγράμμισης και των κινήσεων για να υπάρχει εξασφάλιση της συμβατότητας. Το εμφύτευμα κουμπώνει όπως ακριβώς μία υγιής άρθρωση και μιμείται όλες τις προκαθορισμένες κινήσεις στο έπακρο.

Πόσο καλά είναι τα ποσοστά επιτυχίας της ολικής αρθροπλαστικής ώμου;

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ καλά με το ποσοστό αναθεώρησης να είναι κάτω του 10% τα τελευταία 20 χρόνια. Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες με ποσοστό εμφάνισης κάτω του 5% και για αυτές θα σας ενημερώσει ο χειρουργός για να έχετε πλήρη επίγνωση πριν προχωρήσετε στην απόφαση της επέμβασης. Η ολική αρθροπλαστική ώμου δίνει άμεση λύση και ανακούφιση στα επώδυνα αποτελέσματα της αρθρίτιδας. Η ικανοποίηση των ασθενών είναι στην πλειοψηφία τους μεγάλη με μακροχρόνια υγιής χρήση του ώμου. Μετά από μία πληθώρα επεμβάσεων αποκατάστασης, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα που προσφέρουμε.