ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΕΚΠΟΜΠΕΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

Αρθροπλαστική Ισχύου & γόνατος

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική MIS γόνατος

Ολική Αρθροπλαστική Ισχύου

Εξέλιξη στην αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος

High Heels Shoes

Αρθροπλαστική γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥ)

Ολικη αρθροπλαστική ισχίου 20 ώρες μετά

Ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστα επεμβατική

Αποκατάσταση ασθενούς με αρθροπλαστική Ισχίου

Aναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Ολική αρθροπλαστική ισχίου 24 ώρες μετά

Ολική αρθροπλαστική ισχίου (MIS)

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ)

Aρθροπλαστική γόνατος εξατομικευμένη

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Ολική Αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική γόνατος